•    
  •    
  • Socialinė tarnyba: (8 349) 50 215

Namų veiklos pobūdis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – socialinio darbo veikla:

  • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (laikinas apgyvendinimas, laikinas apnakvindinimas);
  • kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
  • suaugusių, socialinės rizikos asmenų informavimas apie socialinių paslaugų teikimo galimybes ir paslaugų vykdymą;
  • socialinės rizikos asmenų socialinių paslaugų pobūdžio įvertinimas;
  • bendrųjų socialinių paslaugų teikimas pagal Jonavos rajono socialinės rizikos asmenų poreikius;
  • specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Jonavos rajono gyventojams, išėjusiems iš įkalinimo, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, pataisos namų ir kitiems, kurie prarado būstą arba dėl smurto, kitokios prievartos laikinai pasitraukė iš gyvenamosios vietos ar jos niekada neturėjo.