•    
  •    
  • Socialinė tarnyba: (+370 349) 50 215
  • Apgyvendinimas Nakvynės namuose - laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
  • Laikinas apnakvindinimas – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis  medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
  • Specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Jonavos rajono gyventojams, išėjusiems iš įkalinimo, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, pataisos namų ir kitiems, kurie prarado būstą arba dėl smurto ir kitokios prievartos laikinai pasitraukė iš gyvenamosios vietos arba jos niekada neturėjo.