•    
 •    
 • Socialinė tarnyba: (8 349) 50 215

JONAVOS NAKVYNĖS NAMUOSE

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

 • Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas (dėl dokumentų išdavimo, dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo, dėl įdarbinimo ir kt.);
 • laikinas apgyvendinimas;
 • laikinas apnakvindinimas;
 • minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir kt.);
 • darbinių įgūdžių ugdymas;
 • maitinimo organizavimas (Maisto banko ir Intervencinės programos produktų paketų išdavimas ir kt.);
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį (pavyzdžiui, pavėžėjimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichologinė-psichoterapinė pagalba ir kt.);
 • individualus socialinis darbas su asmeniu – savikontrolės stiprinimas, emocijų ir jausmų bei elgesio raiškos kontrolė, skatinimas suprasti ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir kt.