•    
  •    
  • Socialinė tarnyba: (8 349) 50 215

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Jonavos nakvynės namų veikla:

 

  • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493. Keista: 2021 m. sausio 14 d. įstatymu Nr. XIV-170 (akto redakcija, galiojanti nuo 2021 m. kovo 1 d.).
  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo;
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (akto redakcija, galiojanti nuo 2021 m. balandžio 1 d.).