•    
  •    
  • Socialinė tarnyba: (8 349) 50 215

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Jonavos nakvynės namų veikla:

 

  • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo;
  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo;
  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo;

 

Jonavos rajono savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Jonavos nakvynės namų teikiamas paslaugas:

 

  • Dėl priklausomybės nuo alkoholio mažinimo Jonavos rajono socialinės rizikos šeimose tvarkos aprašo patvirtinimo;
  • Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Jonavos rajono savivaldybės socialinio darbo su probleminėmis socialinės rizikos šeimomis, vaikais ir asmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo;
  • Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo;