•    
 •    
 • Socialinė tarnyba: (8 349) 50 215

JONAVOS NAKVYNĖS NAMUOSE

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

 

 • Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas (dėl dokumentų išdavimo, dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo dėl įdarbinimo ir kt.);
 • Apgyvendinimas;
 • Psichologinė – psichoterapinė pagalba;
 • Minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir kt.);
 • Darbinių įgūdžių ugdymas;
 • Maitinimo organizavimas (nemokamo maitinimo organizavimas valgyklose, maisto talonų išdavimas, sauso maisto davinių išdavimas ir kt.);
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • Esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, apsaugos organizavimas;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį (pvz. pavėžėjimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba ir kt.);
 • Stiprinamas individualus socialinis darbas su asmeniu – padedama stiprinti savikontrolę, kontroliuojama emocijų ir jausmų bei elgesio raiška, supratimas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.