•    
  •    
  • Socialinė tarnyba: (8 349) 50 215
  • Apie mus
  • Vizija
  • Misija

Apie mus

Jonavos nakvynės namai (toliau Namai) yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas nuosekli ir kompleksiška suaugusių socialinės rizikos asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinė adaptacija ir integracija į visuomenę, Namai įsteigti 1992 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Pagal Ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių Namų veikla yra socialinio darbo veikla skirta Jonavos rajono gyventojams, išėjusiems iš pataisos namų ir kitiems, kurie prarado būstą arba dėl smurto ir kitokios prievartos laikinai pasitraukė iš gyvenamosios vietos arba jos niekada neturėjo.

Vizija

Rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo galimybių didinimas ir efektyvi pagalba.

Misija

Sudaryti būtiniausias žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas.